OpslagcontainersDe toename van de vraag van lithium ion accu’s vraagt om passende oplossingen
voor het vervoer en opslag hiervan. Verzekeraars stellen strenge eisen aan de
opslag en het transport van deze batterijen als gevolg van het toegenomen
aantal schades veroorzaakt door ontbrandende batterijen.WETGEVING
De huidige wetgeving voor opslag van lithiumion batterijen (PGS 15 Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 ) stelt dat lithium ion batterijen vrijwel overal in een opslagloods bewaard mogen worden. Zijn deze batterijen dan niet gevaarlijk? Integendeel weten we inmiddels! De regels voor opslag zijn echter niet aangescherpt omdat er nog geen wet- en regelgeving voor lithium-ion batterijen is. De PGS-beheerorganisatie is gevraagd een richtlijn hiervoor te schrijven.

De PGS-organisatie stelt momenteel PGS 37 op. Een nieuwe richtlijn voor veilige opslag van lithium-ion batterijen. De richtlijn zal naar verwachting vanaf 1 januari 2021 van kracht zijn. Zolang er geen PGS-richtlijn of regelgeving beschikbaar is kan er gebruikworden gemaakt van een tweetal handreikingen en een circulaire risicobeheersing lithium-ion energiedragers gepubliceerd in de Staatscourant. ION Safety Box houd de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en adviseert u en uw organisatie graag over de mogelijkheden voor een veilige opslag.
Meer informatieRISICO’S
De grootste kans op falen van een lithium-ionbatterij wordt veroorzaakt door opwarming (thermal runaway). Dit wordt veroorzaakt door bijvoorbeeld: een productiefout, de impact als gevolg van het vallen of een aanrijding, overladen of een te hoge bedrijfstemperatuur.
Klik op de link hieronder voor een impressie van de gevolgen van een thermal runaway. 
Meer informatie
 
Een dergelijke brand blussen is bijzonder lastig. Wat start als een relatief kleine brand verandert snel in een niet te controleren situatie. Blussen met water is onverstandig en gevaarlijk. Lithium brand reageert doorgaans heftig met water, omdat licht ontvlambare waterstofgassen en corrosieve dampen zoals lithium-oxide ontstaan. 
Meer informatie

RISICO’S BEPERKEN
IONSafety Box monitort uw lithium-ion batterijen op afstand. Met behulp van een detectie systeem gecombineerd met een in Nederland geproduceerde brandblusinstallatie is het mogelijk om de brand te beheersen zonder enige schade te veroorzaken aan mens, milieu en overige materialen en apparatuur die aanwezig zijn in de ruimte. Hierdoor wordt mogelijke brandschade voor u beperkt.
Meer informatieION Safety Box
Copyright 2020-2023
Contact
CMS
Website ontwikkeld door Romilan ICT