BrandpreventieAEROSOL BRANDBEVEILIGING
De aerosol (blusmiddel) in Aerosol Brandblussers en Brandblussystemen bestrijdt en blust vuur door de verbrandingsreactie op moleculaire basis te stoppen (door het binden van vrije radicalen) zonder het zuurstofgehalte aan te tasten. Dit is blussen op moleculair niveau. Bij conventionele systemen wordt er een element uit de branddriehoek weggenomen. De blussende werking van de af-x systemen is intelligenter. Onderliggend in een branddriehoek is er namelijk sprake van een brandvijfhoek. Ook de mengverhoudingen en de katalisatie spelen een belangrijke rol. Op moleculair niveau is brand niets anders dan een chemische reactie. Binnen die chemische reactie zweven instabiele moleculen rond. Deze instabiele moleculen worden ook wel vrije radicalen genoemd. Bij activering van de af-x blussystemen gaat de aerosol-nevel direct een verbinding aan met deze vrije radicalen. De aerosol zorgt dan weer voor stabiele moleculaire verbindingen. Zo wordt de brand dus in het allereerste stadium geblokkeerd zonder koude schokken, zonder water en zonder zuurstof verdrijving.

De systemen van af-x fire solutions zijn geschikt voor het blussen van branden in de brandklassen A, B, C en F. Bovendien zijn de af-x fire solutions systemen uitermate geschikt voor de beveiliging van elektrische installaties tot 75.000 Volt.
Meer informatie

ION Safety Box
Copyright 2020-2023
Contact
CMS
Website ontwikkeld door Romilan ICT